Licentie Zwem ABC

Nieuws

Op 3 juli 2014 heeft onze vereniging als eerste vereniging in Nederland de Licentie Zwem ABC mogen ontvangen van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

licentie LR 020    licentie LR 037

Hiermee voldoet LAC-Rotterdam aan het nieuwe kwaliteitssysteem van de NPZ voor de zwemlessen.
Bekijk het Persbericht wat hierover is uitgegeven.

Ontwikkeling licentie Zwem-ABC

De Natioanel Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) is reeds langere tijd bezig met het ontwikkelen van een licentie voor zwemlesaanbieders. Door het invoeren van een licentie wordt de kwaliteitsborging van het Zwem-ABC veranderd; van enkel controle-gericht op diplomazwemmen naar het formuleren van kwaliteitscriteria voor zowel de zwemles als het diplomazwemmen. Hierdoor willen we de kwaliteitsstandaard van het Zwem-ABC verbeteren en inzichtelijk maken voor de consument.

Onze vereniging doet mee met de pilot voor dit Licentie systeem. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van verenigingen en zwembaden die het Zwem ABC nu aanbieden.

Kwaliteitseisen

Door deel te nemen aan de pilot van het Licentie Zwem ABC leggen wij ons als vereniging vast om kwaliteit te bieden in de zwemlessen en de organisatie. Voldoen we niet aan de eisen dan krijgt de vereniging, na een periode om te verbeteren, geen Licentie meer en vervalt de mogelijkheid het Zwem ABC als diploma aan te bieden.

Bij de kwaliteit van de zwemlessen worden er bijvoorbeeld minimale eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de medewerkers. Ook wordt er geeist dat er vakinhoudelijke bijscholingen worden aangeboden.

Bij de kwaliteit van de organisatie wordt er gekeken naar veiligheid. We zullen dus bijvoorbeeld een Toezichtplan en een Calamiteitenplan moeten hebben. Ook de persoonlijke veiligheid is van belang, voor de zwemmers dat ze in een veilige omgeving les kunnen krijgen, maar ook voor de medewerkers. Dit zal op termijn betekenen dat de medewerkers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten hebben om met kinderen om te mogen gaan. 

Wat betekent dit voor u als ouder of zwemmer

Omdat wij als vereniging alle vereiste punten op orde hebben hoopt het bestuur binnenkort de Licentie Zwem ABC te mogen ontvangen. Dit betekent dat de vereniging de kwaliteit van het product Zwem ABC heeft vastgelegd binnen de organisatie en bij de medewerkers.

Zo zijn al onze medewerkers opgeleid om les te mogen geven voor het Zwem ABC. Ook hebben alle medewerkers ingestemd met de Gedragscode van de Zwembadbranche en zijn bekend met het Toezichtplan en Calamiteitenplan wat wij als vereniging hanteren. De medewerkers zijn ook bekend met de eisen van het Zwem ABC zoals dat is vastgelegd door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

   
© Zv LAC Rotterdam